Logo
Logo

เพื่อหนุนใจพี่น้องสมาชิกมานาฯ ให้ประกาศเป็นพยานกับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าผ่านอาชีพของตน

เพื่อหนุนใจพี่น้องสมาชิกมานาฯ ให้ประกาศเป็นพยานกับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าผ่านอาชีพของตน

  ขั้นตอนการประกาศ  

  ขั้นตอนการประกาศ  

Posts

1. อธิษฐาน และหาโอกาส
สร้างความสัมพันธ์

Views

2. ชวนมา ร่วมนมัสการ
ในกลุ่มเซลล์หรือใน
คริสตจักรของท่าน

Likes

3. มอบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
แนะนำหนังสือมานาฯ
ให้กับผู้สนใจ

Reposts

4. หมั่น ติดตามผล
และแบ่งปันคำพยาน

 

คำพยานชีวิต

สมาชิกในโครงการ

คำพยานชีวิต

สมาชิกในโครงการ

คุณน้ำทิพย์ ยังวาณิช

คุณน้ำทิพย์ ยังวาณิช

ดิฉันชื่อ น้ำทิพย์ ยังวาณิช นะคะ ครอบครัวดิฉันมีกิจการสำนักงานให้เช่าในย่านศรีนครินทร์ ใกล้ๆ ห้างซีคอนสแควร์ เราตั้งชื่ออาคารและบริษัทว่า “เบลสซิ่ง วิลล์” (Blessing Will) 

 

เมื่อ Covid-19 ระบาด หลายแห่งให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ผู้คนนิยมซื้อของทาง online Blessing Will เองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน เมื่อต้นปี 2021 เราเปิดร้านใน LAZADA และ Shopee เพื่อขายสินค้า Bhome (Blessing home) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ Bhome ยอดขายค่อยๆ เพิ่มขึ้น เฉลี่ยจากวันละชิ้น เป็นวันละเกือบสิบชิ้น 

 

วันหนึ่งสามีแนะนำว่า เราน่าจะแนบแผ่นพับประกาศไปกับสินค้าด้วย เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีผ่านข้อความหนุนใจให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ เพราะแผ่นพับมานาฯ มีเนื้อหาที่น่าติดตาม รูปเล่มกระทัดรัด เหมาะกับการเป็นสื่อเปิดตัว ให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงพระคุณ และความรักของพระเยซูคริสต์

  รูปกิจกรรม  

  รูปกิจกรรม  

แจกถุงยังชีพที่ อ.แม่วาง เชียงใหม่

แจกถุงยังชีพที่ อ.แม่วาง เชียงใหม่

I'm an image
I'm an image
I'm an image
I'm an image

แจกถุงยังชีพ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่

แจกถุงยังชีพ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่

I'm an image
I'm an image
I'm an image
I'm an image

แจกถุงยังชีพ ชุมชนสุเทพ เชียงใหม่

แจกถุงยังชีพ ชุมชนสุเทพ เชียงใหม่

I'm an image
I'm an image
I'm an image
I'm an image

  ประกาศ  

  ไปพร้อมกับเรา  

  ประกาศ ไปพร้อมกับเรา  

"คลินิคซ่อมเสื้อผ้า"

"นักธุรกิจคริสเตียน"

"คุณครู"

"ร้านตัดเสื้อ...ชายแดนใต้"

"คริสเตียน ทหาร ตำรวจ"

"ร้านอินเทอร์เน็ต"

"ร้านกาแฟ"

"พยาบาลวิชาชีพ"

"คุณครูศาสนกิจ"

"สูตินรีแพทย์"

สมาชิกมานาฯ มากกว่า 1,800 คนใช้สื่อมานาฯ ประกาศพระกิตติคุณทุกวัน

โทร:  091-776-6270   อีเมล์: thailand@odb.org

 

สมาชิกมานาฯ มากกว่า 1,800 คนใช้สื่อมานาฯ ประกาศ

พระกิตติคุณทุกวัน

โทร:  091-776-6270 

อีเมล์: thailand@odb.org