"พันธกิจมานาประจำวัน" ครบรอบ 25 ปี

ขอเชิญชวนพี่น้อง มานมัสการขอบคุณพระเจ้าแห่งการเลี้ยงดูร่วมกันกับเรา

นำนมัสการโดยพิษณุ ไทรงาม (วง My Songs for Jesus) พร้อมกับกิจกรรมอีกมากมาย มาพบปะและสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กัน

พบกันวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2022 ที่คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย6 เวลา 15.00-16.30น. (ประตูเปิด 14.30น.)

"พันธกิจมานาประจำวัน"

ครบรอบ 25 ปี

ขอเชิญชวนพี่น้อง มานมัสการขอบคุณพระเจ้าแห่งการเลี้ยงดูร่วมกันกับเรา นำนมัสการโดยพิษณุ ไทรงาม (วง My Songs for Jesus) พร้อมกับกิจกรรมอีกมากมาย มาพบปะและสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กัน

 

พบกันวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2022 ที่คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย6 เวลา 15.00-16.30 น. (ประตูเปิด 14.30 น.)

Woman image

25 ปีแห่งการเลี้ยงดู

พันธกิจมานาประจำวัน

ปี 2022 เป็นปีที่พันธกิจมานาฯ ดำเนินมาถึงปีที่ 25 ด้วยการทรงนำและการเลี้ยงดูของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาเสมอมา พระองค์ได้ทรงจัดเตรียม และนำเราผ่านความท้าทายและความยากลำบากในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้พันธกิจนี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็น พระพรกับเพื่อนพี่น้องสมาชิกและผู้คนอีกมากมายในประเทศไทย พันธกิจมานาฯ ไม่สามารถดำเนินมาถึงวันนี้ได้เลย หากไม่มีพระเจ้า และโดยการเลี้ยงดูของพระองค์ผ่านทางผู้ถวาย อาสาฯ และเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วม สนับสนุนเราด้วยกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจผ่านคำอธิษฐาน เราจึงขอแบ่งปันเรื่องราวของเส้นทางแห่ง พระคุณ เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อร่วมกัน

 

มานาฯ เริ่มต้นพันธกิจในปี 1996 โดยอ.นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์ ได้รับการทาบทามให้ก่อตั้งพันธกิจมานาประจำวันประเทศไทย โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนใดๆ จากต่างประเทศ แต่ด้วยการจัดเตรียมอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ถวายประจำ และโรงพิมพ์อีก 2 แห่ง ในที่สุดพันธกิจจึงมีทรัพยากรเพียงพอในการเริ่มต้นเพื่อดำเนินงานต่างๆ และผลิตหนังสือเพื่อใช้สำหรับเฝ้าเดี่ยว ช่วยให้พี่น้องได้ใกล้ชิดพระคำของพระเจ้ามากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หนังสือมานาฯ ฉบับแรกที่เราผลิต คือ มานาฯ ฉบับเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 1997

Woman image

25 ปีแห่งการเลี้ยงดู

พันธกิจมานาประจำวัน

ปี 2022 เป็นปีที่พันธกิจมานาฯ ดำเนินมาถึงปีที่ 25 ด้วยการทรงนำและการเลี้ยงดูของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาเสมอมา พระองค์ได้ทรงจัดเตรียม และนำเราผ่านความท้าทายและความยากลำบากในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้พันธกิจนี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็น พระพรกับเพื่อนพี่น้องสมาชิกและผู้คนอีกมากมายในประเทศไทย พันธกิจมานาฯ ไม่สามารถดำเนินมาถึงวันนี้ได้เลย หากไม่มีพระเจ้า และโดยการเลี้ยงดูของพระองค์ผ่านทางผู้ถวาย อาสาฯ และเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วม สนับสนุนเราด้วยกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจผ่านคำอธิษฐาน เราจึงขอแบ่งปันเรื่องราวของเส้นทางแห่ง พระคุณ เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อร่วมกัน

มานาฯ เริ่มต้นพันธกิจในปี 1996 โดยอ.นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์ ได้รับการทาบทามให้ก่อตั้งพันธกิจมานาประจำวันประเทศไทย โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนใดๆ จากต่างประเทศ แต่ด้วยการจัดเตรียมอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ถวายประจำ และโรงพิมพ์อีก 2 แห่ง ในที่สุดพันธกิจจึงมีทรัพยากรเพียงพอในการเริ่มต้นเพื่อดำเนินงานต่างๆ และผลิตหนังสือเพื่อใช้สำหรับเฝ้าเดี่ยว ช่วยให้พี่น้องได้ใกล้ชิดพระคำของพระเจ้ามากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หนังสือมานาฯ ฉบับแรกที่เราผลิต คือ มานาฯ ฉบับเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 1997

I'm an image

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีนี้เราขอมอบหนังสือ "เริ่มต้นรัก"

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพียงคลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับหนังสือ

I'm an image

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีนี้เราขอมอบหนังสือ "เริ่มต้นรัก" เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพียงคลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับหนังสือ

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Yourlogo Light
FacebookInstagramYouTubeLineTwitter

About

พันธกิจมานาประจำวันประเทศไทย จัดทำคู่มือเฝ้าเดี่ยว หนังสือเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งพิมพ์อีกหลายประเภท เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างจิตวิญญาณ

Contact Us

ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10243

กรุงเทพฯ: 0-2718-5166-7

FacebookInstagramYouTubeLineTwitter

About

พันธกิจมานาประจำวันประเทศไทย จัดทำคู่มือเฝ้าเดี่ยว หนังสือเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งพิมพ์อีกหลายประเภท เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างจิตวิญญาณ

Contact Us

ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243

 0-2718-5166-7